ฟ้องขับไล่

homeForumsถาม-ตอบ ปัญหากฎหมายฟ้องขับไล่

This topic has 1 voice, contains 8 replies, and was last updated by  Lakeisha 1229 days ago.

Viewing 9 posts - 1 through 9 (of 9 total)
Author Posts
Author Posts
December 7, 2011 at 9:00 pm #163

เพ็ญประภา

เรียน ทนายเหมียว

ดิฉันได้อ่านกระทู้ถาม-ตอบเกี่ยวกับปัญหาเรื่องฟ้องขับไล่ และใคร่ขอคำปรึกษาปัญหาของดิฉันดังนี้ค่ะ

ดิฉันได้ซื้อบ้านมือสอง ซึ่งทางเจ้าของเดิมได้ให้ผู้เช่าเช่าอยู่ก่อน โดยได้มีการทำสัญญาซื้อขายและโอนเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 54 ที่ผ่านมา ทางเจ้าของเดิมได้บอกเลิกสัญญาเช่ากับผู้เช่าในวันที่ 25 พ.ย. 54 โดยคืนเงินมัดจำให้ืทั้งหมดและไม่เก็บค่าเช่ากับผู้เช่าในเดือน ธ.ค.54 เพื่อให้เวลาผู้เช่าได้หาบ้านใหม่ และต้องการให้ย้ายออกภายในสิ้นเดือนธันวาคม 54 เพื่อที่ทางดิฉันจะได้ให้ช่างมาทำการซ่อมแซมและตกแต่งบ้านก่อนเข้าอยู่ ซึ่งจากการที่ได้ไปพูดคุยกับทางผู้เช่าด้วยนั้น ผู้เช่ามีท่าทีเมินเฉยและไม่กระตือรือร้นในการหาบ้านเช่าใหม่เลยค่ะ ปัจจุบันดิฉันมีภาระจ่ายค่าบ้านเช่าที่อยู่ในปัจจุบัน และต้องผ่อนค่าบ้านกับธนาคารอีก ดิฉันขอถามเป็นข้อๆ ดังนี้นะค่ะ
1. กรณีที่พ้นกำหนดสิ้นเดือนนี้ไปแล้วนั้น แต่ทางผู้เช่ายังไม่ยอมย้ายออกไป ดิฉันจะสามารถทำอย่างไรได้บ้างค่ะ
2. หากจะทำหนังสือแจ้งให้ย้ายออกเพื่อเป็นหลักฐานในการฟ้องขับไล่ ควรทำเมื่อไหร่ อย่างไร อยากขอตัวอย่างด้วยค่ะ เผื่อจำเป็นต้องใช้ หรือให้ทนายดำเนินการไปเลยค่ะ
3. กรณีต้องฟ้องขับไล่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนานเท่าไหร่ค่ะ ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

March 7, 2012 at 10:37 pm #382

Norasco

Phnemoeanl breakdown of the topic, you should write for me too!

March 9, 2012 at 10:12 pm #438

afcfthltc

DujPzq pabpmctzqduq

March 25, 2012 at 12:10 pm #526

Cayden

car insurance wfehc life insurance gncbah

March 28, 2012 at 7:53 pm #554

Nash

ultram 9952 viagra cheap 96231

June 1, 2012 at 9:32 am #1554

Buffee

buy cialis 62384 viagra for woman 2518 what is prednisone used for =PPP

July 6, 2012 at 4:17 am #1805

Tory

levitra qfcdjt levitra 10 mg order =-)) accredited online degrees 52204 home insurance =-[

July 9, 2012 at 7:33 am #1827

Irais

levitra %))) life insurance 930 home insurance quote 8) home insurance 903497

July 16, 2012 at 1:59 am #1890

Lakeisha

auto insurance rates 58859 levitra 82417 viagra for sale 194 life insurance for seniors 0119

Viewing 9 posts - 1 through 9 (of 9 total)
Reply To: ฟ้องขับไล่
Your information:


  • รับปรึกษา, ว่าความคดีเกี่ยวกับที่ดิน คดีครอบครัว - มรดก และคดีอาญา

  • Categories

  • ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง